Scriptieprijs

In samenwerking met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht heeft tijdschrift Article een scriptieprijs in het leven geroepen. Elk jaar wordt deze Article-Departementsscriptieprijs uitgereikt aan de schrijver van de beste bachelorscriptie van het voorgaande collegejaar. Studenten die een scriptie schreven die met een 8.5 of hoger is beoordeeld, komen voor de prijs in aanmerking. Een vakkundige jury bepaalt vervolgens welke scriptie de prijs verdient. De vier criteria die daarbij centraal staan zijn:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Vermeerderde kennis en inzicht over het onderwerp
  • Originaliteit
  • Leesbaarheid

De winnaar van de Article-Departementsscriptieprijs ontvangt een oorkonde, een geldprijs en mag een artikel schrijven op basis van de scriptie dat gepubliceerd zal worden in tijdschrift Article.

 

 

Winnaar 2022

Winnaar 2022

Mees Knarren

Op feestelijke wijze werd afgelopen dinsdag de winnaar van de scriptieprijs bekend gemaakt. Mees Knarren won met zijn bachelorscriptie “Accentueren of verhullen?: De verbeelding van zwangerschap in de Engelse en Nederlandse kunst van 1560 tot 1680” een geldprijs van €150 en een publicatie in tijdschrift Article. De jury prees Mees onder andere om zijn wetenschappelijke creativiteit en het innovatieve gebruik van hulpwetenschappen zoals kostuum- en medische geschiedenis.

Winnaar 2021

Winnaar 2021

Anne Pellikaan

Anne Pellikaan schreef de scriptie: “Oosterse kunst in Wendingen: een onderzoek naar de manier waarop Oosterse kunst beschreven en afgebeeld wordt in het maandblad Wendingen tussen 1918-1931” en won daarmee €150 en een publicatie in tijdschrift Article! De jury, bestaande uit Alice Taatgen, Marie Stel, Sanne Frequin en Sheila Reda, prees Anne om haar onderzoeksmethode, grondige analyse en het zichtbaar maken koloniaal en oriëntalistisch taalgebruik. Hiermee draagt de scriptie bij aan een actueel maatschappelijk relevant debat en laat Anne zien hoe kunsthistorisch onderzoek onzichtbare structuren bloot kan leggen.

Winnaar 2020

Winnaar 2020

Inge van Vught

De winnaar van dit jaar is Inge van Vught met diens scriptie ‘Dragers van Verhalen. Een kunst- en cultuurhistorisch onderzoek naar zes boekbanden, vervaardigd in Nederlands-Indië voor de Europese markt tussen 1910 en 1940’. Gefeliciteerd Inge! In het juryrapport prees de jury Inge voor de originaliteit van het onderwerp en de zelfstandigheid wat betreft het uitvoeren van onderzoek. Ook het besef van het grote aantal vragen dat een object, hoe onbekend dit object ook mag zijn, kan oproepen stelde de jury zeer op prijs.

Winnaar 2019

Winnaar 2019

Róman Kienjet

In 2019 won Róman Kienjet de Article-Departementsscriptieprijs. Hij deed onderzoek naar het kunstproject van kunstenaar Walid Raad genaamd The Atlas Group. De jury, dit jaar bestaande uit Sandra Kisters (Hoofd sector Collectie en Onderzoek bij Museum Boijmans Van Beuningen), dr. Liesbeth Helmus (Conservator Oude Kunst bij Centraal Museum) en Eva Röell (Docent architectuur- en kunstgeschiedenis aan de UU): “Róman Kienjet weet in zijn scriptie heel knap de bestaande theoretische reflecties op fotografie als bron van waarheid en als kunstvorm tegen elkaar af te zetten. (…) Kortom, met een scherpe en meeslepende schrijfstijl weet hij op een theoretisch-filosofisch niveau de discussie omtrent waarheid en fotografie gelaagd weer te geven, waarmee zijn scriptie het niveau van een bacheloreindwerkstuk ontstijgt.”

Winnaar 2018

Winnaar 2018

Rianne Piening

In 2018 werd de Article-Departementsscriptieprijs voor het eerst uitgereikt. Rianne Piening werd uitgeroepen tot winnaar met haar scriptie over pauwenveren in engelenvleugels in de vijftiende eeuw. De jury, dit jaar gevormd door Marie-Thérèse van Thoor (universitair hoofddocent TU Delft), Domeniek Ruyters (hoofdredacteur Metropolis M) en Victor Schmidt (universitair hoofddocent UU), prees de originaliteit van het onderwerp en de uitwerking ervan en Riannes schrijfstijl. Sierk IJsselstein Mulder ontving daarnaast een eervolle vermelding voor zijn scriptie over de obelisco sallustiano in het pauselijke, liberale en fascistische Rome. Riannes artikel is verschenen in het najaarsnummer uit 2018 van tijdschrift Article.

Nu te lezen! Article 28 | Rite de passage

Dit of een ander nummer bestellen? Mail naar redactie@tijdschriftarticle.nl onder vermelding van je naam en adres.

Doneren

Doneren aan tijdschrift Article? Dat kan! Maak elk gewenst bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht.