Schrijven

For English, please see below

Tijdschrift Article zoekt schrijvers!

Heb je een goed academisch stuk geschreven of ben je specialist op één van de aankomende thema’s? Stuur een mailtje naar redactie@tijdschriftarticle.nl en wellicht wordt jouw paper gepubliceerd in tijdschrift Article.

Komende thema’s:

Article 30: Feest

Richtlijnen voor auteurs:

Tijdschirft Article publiceert bij voorkeur vernieuwend onderzoek dat degelijk onderbouwd, aanschouwelijk geïllustreerd en goed leesbaar geschreven is in de Nederlandse taal. Download hier de richtlijnen voor auteurs voor meer informatie.


 
Article is looking for authors

Did you write a competent academic article or are you specialized in one of the upcoming themes? Please send an e-mail to redactie@tijdschriftarticle.nl and maybe you get your paper published in Article.

Upcoming themes:

Article 30: Celebrations

Guidelines for authors:

Article publishes preferably new and innovative research which is well-substantiated, richly illustrated, well-written, and easily readable. For more information, download the guidelines for authors here.

 

Nu te lezen! Article 28 | Rite de passage

Dit of een ander nummer bestellen? Mail naar redactie@tijdschriftarticle.nl onder vermelding van je naam en adres.

Doneren

Doneren aan tijdschrift Article? Dat kan! Maak elk gewenst bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL68INGB0000701755 t.n.v. Stichting Art-Article te Utrecht.