Over ons

For English, please see below – 

Article is een wetenschappelijk tijdschrift dat ingaat op actuele thema’s binnen de beeldende kunst, architectuur en vormgeving. Article wordt uitgegeven door studenten en alumni Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht voor een breed publiek van kunstliefhebbers. Het tijdschrift is gelieerd aan Stichting Art en biedt studenten en jonge alumni een podium voor hun onderzoeksresultaten naast artikelen van gerenommeerde vakgenoten. Article verschijnt tweemaal per collegejaar.

De redactie van Article bestaat uit:


Article is a scientific journal about topical themes in the visual arts, architecture and design. Article is published by students and alumni Art History at Utrecht University for a broad public of art buffs. The magazine is affiliated with Stichting Art and offers students and young alumni a platform for their research results in addition to essays from renowned colleagues. Article appears twice per academic year.

Meet the editorial staff:


Valerie Vocking | Hoofdredacteur
Valerie Vocking begon in 2016 aan de bachelor Kunstgeschiedenis en koos voor de richting Moderne kunst. Het verwezenlijken van haar liefde voor taal en schrijven doet ze zowel binnen redactie als binnen eigen onderzoek. In haar onderzoek houdt ze zich voornamelijk bezig met kunsttheorie en esthetica. Daarnaast heeft Valerie over de jaren academische ervaring opgebouwd door haar bestuursfunctie bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en haar rol als onderwijsassistent voor de afdeling Kunstgeschiedenis.

__
_


Hanna Hosman | Adjunct-hoofdredacteur
Hanna Hosman is in 2017 begonnen met de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar ze nu het verdiepingspakket Moderne en Hedendaagse Kunst volgt. Haar interessegebied is groot, maar beslaat voornamelijk moderne en hedendaagse architectuur. Ze is actief geweest in het bestuur van Stichting Art als penningmeester.

_

__
_

_


Jill Teheux | Eindredacteur
Jill Teheux is na afronding van haar opleiding Mode & Maatkleding in 2017 begonnen met de bachelor Kunstgeschiedenis. Ze volgt het verdiepingspakket Oude Kunst en heeft een brede interesse, waaronder dus ook mode en design. 


_
_

__
_


Kornee Miedema | Eindredacteur
In 2017 is Kornee Miedema begonnen met de studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht waarbij hij zich vanaf zijn tweede jaar is gaan verdiepen in oude kunst en architectuur. Zijn voornaamste interesse ligt bij de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Bij Article is Kornee werkzaam als eindredacteur.

zijn tweede jaar is gaan verdiepen in oude kunst en architectuur. Zijn voornaamste interesse ligt bij de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Bij Article is Kornee werkzaam als eindredacteur.
_


Mara Kunstman | Secretaris
Mara Kunstman begon in 2016 met de studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en koos in haar tweede jaar voor de richting Oude Kunst en Architectuur. Binnen Stichting Art heeft ze deel uitgemaakt van verschillende commissies, waaronder de cultuurcommissie en de carrièrecommissie.

Mara Kunstman begon in 2016 met de studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en koos in haar tweede jaar voor de richting Oude Kunst en Archze deel uitgemaakt van verschillende commissies, waaronder de cultuurcommissie en de carrièrecommissie.itectuur. Binnen Stichting Art heeft ze deel uitgemaakt van verschillende commissies, waaronder de cultuurcommissie en de 


Anouk van Amsterdam | Penningmeester
Anouk studeert sinds 2016 Kunstgeschiedenis met het verdiepingspakket moderne en hedendaagse kunst. Daarin focust ze zich op feministische en postkoloniale thema’s in hedendaagse kunst. Verder heeft ze verschillende commissies en een bestuursjaar gedaan. Haar boekhoudkundige ervaring gaat ze komende tijd inzetten als penningmeester van de redactie.
_
__

___
_

__


Eva Michiels | Beeldredacteur
Eva Michiels is tweedejaars student Kunstgeschiedenis en volgt het verdiepingspakket Moderne en Hedendaagse Kunst. Ze is momenteel Commissaris Extern in het 37ste bestuur van Stichting Art. Schrijven is haar passie en ze heeft een zwak voor collagekunst.

_
__
__
_

__
_
_


Fiepke van Niel  | Social Media
Fiepke van Niel rondt dit jaar haar bachelor Kunstgeschiedenis af aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelor heeft ze een half jaar in Oslo gestudeerd. Haar interesses liggen met name op gebied van fotografie en visuele cultuur. Tot voor kort heeft zij een productiestage gelopen bij FOTODOK, waarvoor zij onder andere meewerkte aan Paris Photo._
__
__
____
_
_

_


Nienke Coers | Webredacteur en PR intern
Nienke Coers is in 2017 begonnen aan de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waarbinnen zij het verdiepingspakket moderne en hedendaagse kunst volgt. Zij is onder andere geïnteresseerd in design, postkolonialisme en architectuur. In het 36ste bestuur van Stichting Art was Nienke Commissaris Intern. _
_


James Hannan | Redacteur Engelstalig
James is in 2017 begonnen aan de research master “Media, Art, and Performance Studies” aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksinteresses behelzen kunst en politiek, curatorschap, kritische theorie en posthumanisme. In 2018 heeft hij stage gelopen als assistent-curator bij Museum Ludwig in Keulen (DE). Tijdens zijn bachelor heeft hij in veel commissies plaatsgenomen en een bestuursjaar bij Stichting Art gedaan. Als native speaker is hij werkzaam bij Article als redacteur Engelstalig._
__
_


Mariëlle Ekkelenkamp | Redacteur
Mariëlle Ekkelenkamp is in 2018 begonnen aan de Master Curating Art and Cultures aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft ze Kunstgeschiedenis en Wijsbegeerte in Leiden en de Research Master Philosophy in Utrecht afgerond. Ze is geïnteresseerd in de sociale en materiële condities van kunst en kunstenaars rond 1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.
1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld. 1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.


Emma Knol| Redacteur

Emma Knol studeert sinds 2017 Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en volgt daarbinnen het verdiepingspakket moderne en hedendaagse kunst. Ze is daarnaast geïnteresseerd in literatuur, genderstudies en de Spaanse taal. In het 36e bestuur van Stichting Art fungeerde Emma als voorzitter.

1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.1900, met een nadruk op noties van het modernisme en vrouwen in de kunstwereld.


Dymfy van Meel | Vormgever
Dymfy van Meel begon in 2016 aan de bachelor Grafisch Ontwerp aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Met veel passie en plezier is ze elke dag bezig met beeld, zowel beelden maken als analyseren, vooral beelden (ontstaan) vanuit onze hedendaagse beeldcultuur fascineren haar. Binnen Grafisch Ontwerp is ze een groot voorstander van print en vindt ze een boek of tijdschrift nog steeds erg relevant in het digitale tijdperk.
De redactieraad van Article bestaat uit:
Merlijn Hurx, Daan Lavies, Froukje van der Meulen, Coen Vos, Thijs Weststeijn en Willemijn Zwikstra.


Ook in de redactie?

Op dit moment zijn we niet op zoek naar een nieuw redactielid, maar misschien in de toekomst wel! Heb je interesse in of vragen over de redactie? Stuur dan gerust een mailtje. ivatie naar article@stichting-art.nl.